Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@touranbike.sk
telefón: +421/ 0905/790 246
fax: +421/ 52/ 7883076
poštová adresa: Touranbike, Alžbetina 27, 05801 Poprad